Forår 2019

Vores første tyr, Ib, hilser på kvierne og den ældre ko for allerførste gang.

9. juni 2020 - dagens tilsyn.

7. november 2022

Ved tilsyn om morgenen var der kommet en ny rødbelted kviekalv.
Vores Pippa viste brunst i januar, så vi vidste godt, hun ikke ville kælve før tidligst til efteråret.

3. juni 2020

En lille video efter sammenføring af "farveladerne" og "bæltedyrene".

22. oktober 2020 - dagens tilsyn6. juni 2020

Denne video viser området, hvor vores kvæg går om sommeren.
Et dejligt, kuperet område med klipper, skov og en å, der snor sig.


Der er også et lille vandhul, og til efteråret bliver der gravet en ny sø.

1. juni 2021

Så er sommerflokken samlet. 6 køer med deres kalve, 3 unge køer uden kalve og vores dejlige avlstyr, Ampul